Palestra
(Ośrodek Badawczy Adwokatury)
22 621-44-12
oba@nra.pl

BIBLIOTEKA

O bibliotece

W Bibliotece gromadzone są wszelkie publikacje, których przedmiotem jest Adwokatura. Obecnie zbiory Biblioteki liczą przeszło 3 000 woluminów.

Informacje o zbiorach można uzyskać telefonicznie tel. 22 621 44 12 , bądź korzystając z katalogu biblioteki, który znajduje się w siedzibie Ośrodka.

Osoba odpowiedzialna:  adw. Andrzej Zwara, katalogowanie zbiorów: Iwona Usak-Bulikowska